E-mail: [email protected]

NTN 7E-HVS21X35X27-1 bearing

Bearing 7E-HVS21X35X27-1

zWPEMl4bmHy00vTJpmmlWI28czGJf5/P27v2H/if4u/a0/b78U63+xf4n+NenftIaN8H9P/AGdfi5pn7Xfg74KeGvA2s+Ff2f8Awz4E1jxJ4z+GI+Kej33jHStD8fWsFx9g8a/D7WILuDwxewaZa3...

Needle roller bearings 7E-HVS21X35X27-1

Bearing number : 7E-HVS21X35X27-1

Size (mm) : 21x35x27

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 21

Outer Diameter (mm) : 35

Width (mm) : 27

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 21 mm

D - 35 mm

C - 27 mm

Bearing 7E-HVS21X35X27-1